Pomysł powstania organizacji windykacyjnej

Pomysł powstania przedsiębiorstwa windykacyjnego jest efektem wieloletnich doświadczeń zespołu menedżerów o bogatych osiągnięciach w dziedzinie finansów, konsultingowej i audytorskiej. W efekcie badań rynku, licznych rozmów z potencjalnie zainteresowanymi przedstawicielami branży bankowej i pozabankowej, z menedżerami na co dzień zmagającymi się z zagadnieniami narastającej pułapki trudnych długów, powstał pomysł biznesu, którego założeniem było stworzenie całościowej oferty, skonstruowanej z wszechstronnej palety mechanizmów ekonomicznych i operacyjnych, łączącej kompetentne i niestandardowe sterowanie pakietami długów z rutyną zespołów i współpracowników operacyjnych.

Z osobistej praktyki założycieli przedsiębiorstwa wynika, że mniejsze i słabsze organizacyjnie podmioty rynkowe – banki i kasy spółdzielcze, małe banki korporacyjne, spółki parabankowe i zwykłe przedsiębiorstwa – zmagają się z dużymi problemami w tym temacie, nie potrafiąc lub nie mogąc ze względów logistycznych czy też prawnych rozpocząć walki z oszukańczymi dłużnikami w sposób bardziej kreatywny, bez ograniczania się do prostej lecz nie bardzo efektywnej ścieżki sądowej.

penisverlängerung pillen

Prekursorski zestaw produktów i usług, wygenerowany przez specjalistów firmy i twórczo dostosowywany do oczekiwań usługobiorcy, pozwala na precyzyjną ofertę dla firm nie tylko finansowych, lecz także przedsiębiorstw i jednostek sektora publicznego, fundacji oraz stowarzyszeń, gdzie wspólnym problemem są zaległe należności. Zwłaszcza bardzo dobrze rozumiane są tu oczekiwania oraz specyfikę działania spółdzielczych instytucji finansowych.